Booking

Hjorteoppleving

  • Hjortemating kr. 100,- pr. person.
  • Hjorteoppleving – hjortemating, gardsaktivitetar/lagbygging, måltid – få tilbud. Vi tilpassar ditt besøk etter dine ynskjer!

Hjortejakt

  • Ta kontakt for meir informasjon!