HJORTEGARDEN

Hjortegarden i Ålfoten er så tett på naturen som det er mogleg, driven av Sonja og Karl Vidar Førde. Vi har fokus på naturen, skaparglede, kjærleg dyrehald, mattradisjonar, jakt og verdiskaping. Hjorten er det majestetiske dyret som eig skogane rundt garden, der dei regjerer heilt nede frå fjorden, opp langs elvane, gjennom skog, kratt og urar til snaufjellet og den store Ålfotbreen.

KONTAKT OSS

Telefon: +47 901 82 919
E-post: post@hjortegarden.no

VI HAR OPE ETTER AVTALE
Ring / SMS til oss for å avtale tidspunkt
Telefon: +47 901 82 919

BOOKING

  • Entré hjortegarden
  • Hjortemating
  • Gardsaktivitetar
  • Lunsj
  • Middag

INFORMASJON KNYTTET TIL CORONAVIRUSET

Vi forheld oss til folkehelseinstituttet sine smittevernsreglar og ber våre gjestar om å følge desse. Ved besøk til oss må du ha avtaletidspunkt og bestill gjerne i god tid.

Nettside utvikla av Frequency.no