Velkomen til Hjortegarden

Hjortegarden tilbyr unike og energiskapande opplevingar innan mat, friluftsliv og lagbygging der hjort, ro og storslått natur er hovedingrediensen.

Kontakt oss

HJORTEGARDEN

Hjortegarden i Ålfoten er så tett på naturen som det er mogleg, driven av Sonja og Karl Vidar Førde. Vi har fokus på naturen, skaparglede, kjærleg dyrehald, mattradisjonar, jakt og verdiskaping. Hjorten er det majestetiske dyret som eig skogane rundt garden, der dei regjerer heilt nede frå fjorden, opp langs elvane, gjennom skog, kratt og urar til snaufjellet og den store Ålfotbreen.

KONTAKT OSS

Telefon: +47 901 82 919
E-post: post@hjortegarden.no

VI HAR OPE ETTER AVTALE
Ring / SMS til oss for å avtale tidspunkt
Telefon: +47 901 82 919

BOOKING

  • Entré hjortegarden
  • Hjortemating
  • Gardsaktivitetar
  • Lunsj
  • Middag
Nettside utvikla av Frequency.no